คลังเก็บป้ายกำกับ: พิซ่า

การทดสอบ PISA คือ อะไร

โครงการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ พัฒนาทาง เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุด ประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อม สำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตาม หลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มา : http://pisathailand.ipst.ac.th/ ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และ เกณฑ์การให้คะแนน คลิ๊กที่นี่ แนวข้อสอบ สำหรับทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ผลการประเมิน ปี 2009 ที่มา: http://www3.ipst.ac.th/sa/images/test/2553_PISA%202009_ExecutiveSummary.pdf

โพสท์ใน เรื่องน่าสนใจใกล้ตัว, M.1, M.2, M.3 | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น